Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Onder deze algemene voorwaarden komt u mogelijk in aanmerking voor een inruilbonus van maximaal € 500,00 wanneer u tussen 21 Mei 2018 en 30 Juni 2018 ('actieperiode') een nieuwe tv ('in aanmerking komende aankoop') van een deelnemende winkel koopt en uw oude, nog werkende tv inruilt.

2. Deze actie is beschikbaar voor ingezetenen van België. Functionarissen, medewerkers en naaste familie van functionarissen en medewerkers van de organisator, de verkoper, de wederverkoper en enige andere organisaties die bij deze actie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten. Alle aanvragen met betrekking tot de actie dienen door u persoonlijk bij de organisator te worden ingediend. Onder geen enkele voorwaarde mogen derden in uw naam een aanvraag indienen.

3. Er wordt slechts één (1) inruilaanvraag per gekocht in aanmerking komend product geaccepteerd. U mag tijdens de actieperiode maximaal één (1) inruilproduct inruilen.

4. Afhankelijk van het in aanmerking komend product, ontvangt u een kortingsbonus zoals hieronder in de tabel aangegeven, in het geval dat het inruilproduct geen flatscreen is maar een CRT of projectie TV dan is de omruilwaarde € 100. Hieronder het overzicht van alle in aanmerking komende producten voor de omruildeal.

Artikel naam Omschrijving Omruilpremie

QE49Q7F SAMSUNG QLED QE49Q7F 200

QE55Q8F SAMSUNG QLED QE55Q8F 200

QE65Q8F SAMSUNG QLED QE65Q8F 200

UE65MU6470 SAMSUNG UHD UE65MU6470 100

UE55MU8000 SAMSUNG UHD UE55MU8000 100

UE75MU8000 SAMSUNG UHD UE75MU8000 200

QE55Q7FN SAMSUNG QE55Q7FN 200

QE55Q8CN SAMSUNG QE55Q8CN 200

QE55Q9FN SAMSUNG QE55Q9FN 300

QE65Q7FN SAMSUNG QE65Q7FN 300

QE65Q8CN SAMSUNG QE65Q8CN 300

QE65Q9FN SAMSUNG QE65Q9FN 400

QE75Q6FN SAMSUNG QE75Q6FN 400

QE75Q7FN SAMSUNG QE75Q7FN 400

QE75Q9FN SAMSUNG QE75Q9FN 500

55EG9A7V LG OLED 55EG9A7V 100

OLED55B7V LG OLED TV OLED55B7V 200

OLED65B7V LG OLED TV OLED65B7V 300

OLED55C7V LG OLED 55C7V 200

OLED65C7V LG OLED 65C7V 200

OLED55E7N LG OLED 55E7N 300

OLED65E7V LG OLED 65E7V 300

OLED55C8PLA LG AI OLED TV THINKQ OLED55C8PLA 300

OLED65C8PLA LG AI OLED TV THINKQ OLED65C8PLA 300

OLED77C8LLA LG AI OLED TV THINKQ OLED77C8LLA 500

5. Als u uw in aanmerking komende aankoop retourneert, hebt u niet langer recht op een inruilbonus. Als u uw inruilproduct al hebt opgestuurd, wordt dit kosteloos gerecycled.

6. Uw inruilproduct komt alleen in aanmerking voor de kortingsbonus als het apparaat werkt, compleet is en niet beschadigd is (normale slijtage wordt geaccepteerd).

Het volgende valt niet onder normale slijtage:

o Gebarsten/gescheurde of geopende behuizing

o Gebarsten of niet-werkend display

o Apparaat kan niet worden ingeschakeld

o Gepixeld LCD-scherm

7. Als u van deze actie wilt gebruikmaken, dient u uw aanvraag binnen 7 dagen na uw aankoop (de aankoopdatum geldt als dag 1) online in op http://cashback-inruilactie.exellent.web-001.abo.prvw.eu/ (‘de website’) en uploadt u een geldig aankoopbewijs, zoals de aankoopbon of factuur, van een in aanmerking komend product. U vult ook de vragenlijst in, na registratie ontvangt U een bevestigingsmail die dan op de doos moet geplakt worden. U dient het oude in aanmerking komende product binnen de 7 dagen te brengen naar de winkel waar u het nieuwe product hebt aangekocht. Uw product zal daar opgehaald worden zal dan geëvalueerd worden.

8. Het verwijderen van alle gegevens die op het inruilproduct en/of andere in te ruilen opslagmedia zijn opgeslagen, is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor uw gegevens en software. Wanneer de organisator het inruilproduct ontvangt, worden alle gegevens permanent en onherstelbaar vernietigd. Let op: de organisator kan na ontvangst van een inruilproduct geen gegevens van klanten meer terughalen.

9. Alleen facturen en aankoopbonnen worden als aankoopbewijs geaccepteerd. Er moet duidelijk zijn aangegeven dat de aankoopprijs van het gekochte in aanmerking komende product is betaald. Als u een aankoopbewijs aanlevert dat niet aan de voorwaarden van de organisator voldoet, ontvangt u hierover via e-mail een bericht van de organisator en hebt u zeven (7) dagen om te reageren voordat uw aanvraag wordt afgekeurd.

10. Uw inruilproduct komt enkel in aanmerking als het aan de inruilcriteria voldoet. Als uw inruilproduct niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag afgekeurd. Als u niet reageert, wordt uw inruilproduct teruggestuurd naar de winkel waar u het nieuwe product hebt aangekocht. Controleer regelmatig uw e-mail en de map met ongewenste e-mails.

11. In het geval dat uw aanvraag aan de algemene voorwaarden voor de actie voldoet en uw inruilproduct aan de inruilcriteria voldoet, ontvangt u een validatie-e-mail en vindt de betaling van uw bonus binnen zeven (7) dagen per bankoverschrijving plaats.

12. De organisator behoudt zich het recht voor om het gebruik van de website, inclusief de IP-adressen van de gebruikers, nauw in de gaten te houden teneinde misbruik op te sporen en aanvragen te diskwalificeren en/of ongeldig te verklaren als de organisator reden heeft om aan te nemen dat de algemene voorwaarden voor de actie zijn geschonden.

13. De actie is niet overdraagbaar op een ander individu of bedrijf. Alleen aanvragen van de persoon die het in aanmerking komende product oorspronkelijk heeft gekocht, worden geaccepteerd.

14. Indien de organisator, geheel naar eigen goeddunken, een aanvraag afkeurt omdat er niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het besluit van de organisator definitief.

15. De organisator behoudt zich het recht voor de actie zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

16. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische fouten, hardware-, software-, server- of websitefouten of andere fouten of schade van ongeacht welke aard voorzover dit u verhindert aan de actie deel te nemen of u hierbij belemmert.

17. Het e-mailadres voor alle correspondentie aangaande de actie is voor Exellent : info@exellent.be of Expert : info@expert.be

18. Organisator Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge, btw-nummer 0414.666.585.

Anker

[]